eng / slo

DEJAVNOST


Proizvodnja

Jabolka so pridelana po pravilih in zahtevah integrirane pridelave. Pravočasno opravljena zimska rez v nasadih sodi med prve ukrepe za redčenje cvetnih brstov in vzpostavljanje ravnovesja med rastjo in rodnostjo.

Integrirano varstvo ima v sadjarstvu poseben pomen in namen – obdržati škodljive organizme pod pragom škodljivosti, zato moramo vse gospodarske, ekološke in kemične procese ohraniti v največjem mogočem ravnotežju.


Zaradi tega pri škropljenju uporabljamo kar najbolj okolju prijazna in blaga škropiva. Pridelava je namreč pod stalnim nadzorom pristojnih služb za zagotavljanje bolj zdrave oziroma naravne hrane. Uspešna zaščita med letom in ugodne vremenske razmere pa nas pripeljejo do kakovostnega pridelka.


Hladilnica

HLADILNO SORTIRNO PAKIRNI CENTER

Za naše podjetje je hladilnica za sadje izjemnega pomena, saj zagotavlja oskrbo s sadjem skozi vso leto. Prva hladilnica v Krškem je bila zgrajena že leta 1968, s kapaciteto 2.500 ton. Zaradi zastarele tehnologije pa jo je bilo potrebno leta 1998 obnoviti in dograditi, s tako imenovano tehnologijo CA in ULO-sistemom. S tem smo skladiščne zmogljivosti povišali na skupno 4.000 ton. Ker pa zmogljivost ni več zadostovala pridelavi, je bila leta 2001 dograjena nova sadna hladilnica, s katero smo kapaciteto povečali na 10.000 ton.

SORTIRANJE:

Leta 1999 smo v Evrosadu uspeli financirati vodno sortirno linijo MAF Roda, z zmogljivostjo 7 ton/uro in je zadostovala zahtevam takratnih trgov. Z vstopom na nove, tuje trge pa zmogljivost ni več zadostovala, zato se je vodstvo podjetja odločilo za izgradnjo najsodobnejšega sortirno pakirnega centra v Sloveniji. Investicija je znašala 3,8 mio EUR in se razprostira na skupni površini 4.000 m2 .

Delno je bila financirana tudi s strani državnih in evropskih nepovratnih sredstev. V sortirnici sedaj obratuje sortirna linija z zmogljivostjo delovanja 10 ton/uro proizvajalca MAF RODA iz Francije. Sortiranje se lahko izvaja po barvi, kvaliteti, teži in velikosti.

PAKIRANJE:

Pakirni prostor ima 5 linij za pakiranje sadja proizvajalca Longobardi in Maf Rode iz Italije, katerih skupna kapaciteta je 16 ton/uro. Omogočajo avtomatsko potapljanje zabojnikov v vodni kanal, egalizacijo teže, pokrivanje kartonov s folijo za prodajo sadja na kos, avtomatsko deklariranje, zlaganje na paleto in vezanje palet s povezovalnim trakom. Omogoča tudi pakiranje v 1 kg in 2 kg vrečke.

Sortirno pakirni center je za naše podjetje velika pridobitev, saj pomeni moderno, avtomatizirano pripravo sadja za trg, ki ustreza najvišjim standardom in predpisom. Predstavlja nam pomemben mejnik v razvoju družbe, kakor tudi sadjarstva v regiji in Sloveniji.


Trženje

Na osnovi natančne analize zunanjih trgov, temelji načrt trženja na naslednjih predpostavkah in prednostih pred konkurenti:  • Proizvodi, ki jih družba prodaja so jabolka (Royal Gala, Idared, Zlati delišes, Elstar, Jonagold, Granny smith, Gloster, Breaburn, Fuji, Pink lady in ostale), v manjši meri tudi hruške (Viljamovka, Conferance, Pakhams, Abate Fetel) in breskve (Redhaven). Širok izbor proizvodov omogoča nastop na različnih trgih skozi vse leto.
  • Prednost pred konkurenco je predvsem v tem, da vse sorte prej dozorijo v Posavju kot v centralni Evropi in ju lahko ponudimo prej, ko jih drugje še ni.
  • Prednost je tudi, da klimatske razmere omogočajo pridelavo visoko kakovostnih sort, ki so še posebej iskane v EU, in katerih količina ni zadostna povpraševanju. To so tiste sorte, ki so predvidene v investicijskem programu, na prvem mestu zagotovo Royal Gala. Imamo uveljavljeno tudi blagovno znamko »Evrosad«, ki je registrirana že od leta 2001.
  • Velik poudarek pa je predvsem na visoki kvaliteti proizvodov in upoštevanje direktiv evropskih standardov tako pri proizvodnji kot pri pripravi blaga za trg.Trgi so razdeljeni v štiri skupine:


  • severna Evropa (Anglija, Danska, Švedska)
  • jugovzhodna Evropa (Hrvaška, BIH, Srbija, Madžarska, Romunija, Bolgarija, Rusija)
  • domači trg
  • srednji vzhod (preko ZAE v 18 držav srednjega vzhoda)
Avtorji