eng / slo

INVESTICIJE

Vrednost načrtovanih investicij v podjetju je visoka, njihov pomen pa še večji, saj so za nastop na trgu EU potrebni sodobni nasadi z novimi sortami.

V podjetju se trudimo, da vsako leto investiramo v nove nasade z mrežami proti toči in namakalne sisteme. S tem si zagotovimo večjo zaščito ter kakovost pridelka in konstantno prisotnost na trgu.

Pomembna za naše podjetje je tudi kmetijska mehanizacija. Pri izbiri le te je pomembno, da od nje dobimo najboljši izkoristek za našo pridelavo, hkrati pa mora biti nemoteča za okolico.

Avtorji