eng / slo

NAČELA

Z upoštevanjem Politike kakovosti podjetja dosegamo naša zastavljena načela.

POLITIKA KAKOVOSTI

Politika kakovosti, ravnanje z okoljem, varnost in zdravje pri delu so pomembni sestavni deli poslovne politike podjetja Evrosad d.o.o. Krško in ta je vgrajena v vse poslovne procese.

V sklop tega vključujemo:

- Izpolnitev in preseganje kupčevih zahtev, potreb in pričakovanj.
- Stalno informiranje, usposabljanje in motiviranje zaposlenih ter povečanje njihovega zadovoljstva in zagotavljanje njihove varnosti in zdravja pri delu.
- Učinkovitost procesov in skladnost proizvodov.
- Vzpostavitev partnerskih odnosov.
- Delovanje v skladu s pričakovanji družbe.
- Nenehna skrb za zagotavljanje varne hrane in varnost potrošnikov.
- Ohranjanje in skrb za okolje.

Obenem se v vodstvu podjetja zavedamo, da uspešno delovanje v kmetijstvu zahteva znanja s številnih področij. Poleg osnovnih pravil, zahteva pridelava sadja tudi znanja s področij živilstva, strojništva, ekonomije in poslovanja.

Avtorji