eng / slo

KONTROLA KAKOVOSTI

Želja odjemalcev je, da je končni produkt predmet kvalitetnega nadzora nad izvajanjem del, kar vpliva na kakovost pridelka. Zaradi tega se večkrat obračamo na domače in tuje strokovnjake s tega področja.

Podjetje redno izvaja kontrolo kvalitete izvedenih del in pridelkov v proizvodnji in hladilnici. Najpogosteje so predmet nadzora oziroma kontrole:

  • izvajanje škropljenja s fitofarmacevtskimi sredstvi,
  • izvajanje gnojenja z mineralnimi gnojili,
  • izvajanje higiene in obnašanje delavcev po navodilih,
  • izvajanje čistoče po programu,
  • opravljanje analiz kvalitete plodov.

Najpomembnejši kontroli za kakovosti podjetja in končne odjemalce pa sta:

  • analiza kvalitete plodov
  • analiza na ostanke fitofarmecevtskih sredstev

Avtorji