eng / slo

SKUPINA EVROSAD

Družba Evrosad d.o.o. Krško je začela aktivno poslovati s 1.1.1996, potem ko smo v letu 1995 v skladu z dogovorom in vsemi zakonitimi sklepi sklenili kupoprodajno pogodbo z družbo Mercator - Agrokombinat Krško d.o.o. V svojem poslovnem načrtu smo si zastavili, v skladu z danimi in takrat poznanimi pogoji, zelo ambiciozne in drzne načrte. Kljub težkim pogojem gospodarjenja, smo najtežje pa vendar uspešno prebrodili prva tri leta poslovanja. Danes pridelamo 10.000 ton sadja na približno 250 ha neto površin.

V septembru leta 2000 je bila ustanovljena družba Sadjarstvo Blanca d.o.o., ki je povezana z družbo Evrosad. Letno pridelajo 3.500 ton sadja na 120 ha neto površin, pričakuje se, da se bo proizvodnja še povečala in sicer na 5.000 ton letno.

Podjetje Sadjarstvo Ormož d.o.o. je sestavni del skupine od jeseni 2011, s trenutnimi površinami 140ha neto je pridelek dobrih 4.000 ton z možnostjo povečanja na 190 ha.

Že več kot deset let pa je vzpostavljeno sodelovanje s sadjarji iz Posavske regije, v zadnjih letih pa tudi iz cele Slovenije, s katerimi imamo sklenjene pogodbe o odkupu jabolk, hrušk in breskev. To so naši pogodbeni proizvajalci, skupna površina na kateri pridelajo 3.500 ton sadja pa je 150 ha.
Vsi skupaj tako tvorimo SKUPINO EVROSAD. Pridelano sadje v lastni proizvodnji in odkupljeno od naših pogodbenih proizvajalcev prodajamo pod enotno blagovno znamko "Evrosad".

Strokovna skupina Evrosad

V okviru podjetij Evrosad, Sadjarstva Blanca, Sadjarstvo Ormož in sadjarjev podpisnikov pogodbe s podjetjem Evrosad d.o.o. Krško pa deluje tudi STROKOVNA SKUPINA EVROSAD. Aktivna je že od leta 2007. Sestavljajo jo zaposleni v tehnološki službi, predstavnik sadjarjev, z nami aktivno sodeluje tudi specialistka za sadjarstvo pri kmetijskem gozdarskem zavodu Novo mesto, hkrati pa poleg nje povabimo tudi strokovnjaka z obravnavanega področja.

Delo strokovne skupine Evrosad je zelo kvalitetno in strokovno, saj se kljub dolgoletnim izkušnjam vedno znova porajajo vprašanja in težave, katera se skušajo na srečanjih strokovne skupine razrešiti in tu poiskati najoptimalnejšo rešitev v korist kvalitetnega pridelka.

Avtorji