eng / slo

STANDARDI

V podjetju delujemo po sistemu integrirane pridelave sadja. Hkrati pa smo si skozi leta pridobili tudi naslednje standarde in sicer:

• GLOBAL G.A.P.
• TESCO NURTURE
• BRC
• EKO
• M&S

Vsi omenjeni standardi so med seboj tesno povezani. Standarda GLOBALG.A.P. (prvič pridobljen leta 2004 še kot EUREPGAP) in TESCO NURTURE (prvič pridobljen kot Tesco Nature's Choice leta 2007), sta pridobljena s poudarkom na dobri kmetijski praksi ter varovanju in zdravju zaposlenih, kot tudi okolja in prostoživečih živali. Za zagotavljanje kvalitetne pridelave sadja za na trg, upoštevamo načela dobre higienske prakse, ki so opredeljena v sklopu standarda BRC (Global Standar for Food Safety) ter zakonodaje o varni hrani. Za enotni nastop na trgu, pa so tudi pogodbeni proizvajalci v skupini Evrosad, v letu 2013, pridobili standard GLOBALG.A.P. (opcija 1).

Avtorji