javni razpisi

• 4. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 3.1.

• 3. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 16.4

• 8. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1.

• 1. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1.

• 4. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1.

• Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk

• 9. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1.

• Program razvoja podeželja Republike Slovenije

• Evropska komisija: Razvoj podeželja in podpora