Pridelava

kakovostintegriranaekološka

600

HEKTARJEV OBDELOVALNE
POVRŠINE

250

sončnih
dni na
leto

22.000

TON sadja
na leto

območje pridelave

Ugodne podnebne razmere nam omogočajo pridelavo visoko kakovostnih sort, ki v Posavju dozorijo prej kot drugje v osrednji Evropi. Zato lahko najpriljubljenejše sorte na prodajne police spravimo prej.  

PROIZVODNJA

Sadje je pridelano po najvišjih zahtevah integrirane pridelave. Gre za naravi prijazen način, kjer se z uporabo naravnih virov in mehanizmov zmanjšujejo negativni vplivi kmetovanja na okolje in zdravje ljudi. Začne se s pravočasno opravljenim zimskim rezom, ki vzpostavi ravnovesje med rastjo in rodnostjo. Pri škropljenju uporabljamo okolju najbolj prijazna in blaga škropiva. Pridelava je pod stalnim nadzorom pristojnih služb in inšpekcijskih organov, ki zagotavljajo zdravo oziroma naravno hrano. Uspešna zaščita med letom in ugodne vremenske razmere pa nam obrodijo kakovosten pridelek.

Hladilno sortirno pakirni center

HLADILNICA

Hladilnica za sadje je izjemnega pomena, saj zagotavlja oskrbo s sadjem skozi vse leto. Prva hladilnica v Krškem je bila zgrajena že leta 1968. Leta 1998 smo jo prvič nadgradili s CA tehnologijo in ULO sistemom. Leta 2001 smo jo še razširili. Končna kapaciteta hladilnice je 10.000 ton.

SORTIRANJE

Vodstvo podjetja odločilo za izgradnjo najsodobnejšega sortirno pakirnega centra v Sloveniji. Investicija je znašala 3,8 milijona evrov in se razprostira na skupni površini 4.000 m2. Delno je bila financirana tudi s strani državnih in evropskih nepovratnih sredstev. V sortirnici zdaj obratuje sortirna linija z zmogljivostjo delovanja 10 ton/uro proizvajalca MAF RODA iz Francije. Sortiranje se lahko izvaja po barvi, kvaliteti, teži in velikosti.

PAKIRANJe

Vodstvo podjetja odločilo za izgradnjo najsodobnejšega sortirno pakirnega centra v Sloveniji. Investicija je znašala 3,8 milijona evrov in se razprostira na skupni površini 4.000 m2. Delno je bila financirana tudi s strani državnih in evropskih nepovratnih sredstev. V sortirnici zdaj obratuje sortirna linija z zmogljivostjo delovanja 10 ton/uro proizvajalca MAF RODA iz Francije. Sortiranje se lahko izvaja po barvi, kvaliteti, teži in velikosti.