Pridelava

kakovostintegriranaekološka

načela

Preudarno ravnanje z okoljem, upoštevanje politike kakovosti ter zadovoljstvo naših zaposlenih so ključni deli naših delovnih procesov.


POLITIKA KAKOVOSTI

Pri delu vselej stremimo po doseganju in preseganju pričakovanj naših kupcev. Zavedamo se, da uspešno delovanje v kmetijstvu zahteva znanja iz številnih področij, zato se vselej dodatno izobražujemo na področjih živilstva, strojništva, ekonomije in poslovanja. Pri delu skrbimo za zadovoljstvo, varnost in zdravje zaposlenih.

Zavedamo se, da lahko skupaj dosežemo več, zato vzpostavljamo partnerske odnose in sledimo zakonom. Vsi proizvodi so v skladu z mednarodnimi standardi. Na vsakem koraku skrbimo, da so naši proizvodi varni in ne ogrožajo kupcev. Skrb za okolje je ena naših temeljnih vrednot.

standardi

Sadje pridelujemo po sistemu integrirane pridelave. Skozi leta delovanja smo pridobili številne certifikate, ki so med seboj tesno povezani in zagotavljajo najvišjo kakovost naših pridelkov:

• GLOBAL G.A.P.

• BRC

• INTEGRIRANA PRIDELAVA

• BIO

• IZBRANA KAKOVOST


Standard GLOBAL G.A.P. (prvič pridobljen leta 2004 še kot EUREPGAP) smo uspeli pridobiti zaradi dobre kmetijske prakse in varovanja zdravja zaposlenih, okolja ter prostoživečih živali.

Za zagotavljanje kvalitetne pridelave sadja upoštevamo načela dobre higienske prakse, ki so opredeljena v sklopu standarda BRC (Global Standard for Food Safety) ter zakonodaje o varni hrani.

Za enotni nastop na trgu so v letu 2013 tudi pogodbeni proizvajalci v skupini Evrosad pridobili standard GLOBAL G.A.P. (opcija 1).

kontrola kakovosti

Kakovost naših produktov je zagotovljena z izvajanjem kontrole kakovosti v vsakem koraku pridelave. Izvajajo jo domači in tuji strokovnjaki sadjarstva in agronomije.

Kontrolo kakovosti nad izdelki izvajamo že pri škropljenju s fitofarmacevtskimi sredstvi, gnojenju z mineralnimi gnojili, nadzoru pri higieni in upoštevanju varnostnih navodil delavcev. Skrbimo za čistočo in opravljamo analizo kvalitete plodov. Ključna je tudi analiza na ostanke fitofarmacevtskih sredstev.