Tradicija

Včeraj

Sadjarstvo ima v Posavju dolgo in bogato tradicijo, ki sega nazaj, vse do leta 1952. Takrat se je v regiji začel intenziven razvoj sadjarstva, panoge, ki je cvetela vse do 90. let. Razpad takratne Jugoslavije je celotno regijo potisnil v negotov ekonomski, politični in družbeni položaj. Da bi panoga lahko preživela, se je morala obrniti na svež organizacijski in podjetniški pristop.

Tako smo leta 1995 ustanovili družbo Evrosad d.o.o. Krško, ki je od takratnega Mercator - Agrokombinata odkupila 270 hektarjev nasadov z vso pripadajočo opremo, stroji in inventarjem.

DANES

V letu 2024 skupina Evrosad obdeluje 575 hektarjev površin in predstavlja največji del slovenske sadjarske in zelenjadarske proizvodnje. Pričakuje se približno 16.000 ton letne pridelave različnega sadja in zelenjave, ki ga v veliki meri ponudimo na domačem trgu in tako skrbimo za dvig slovenske samooskrbe s sadjem in zelenjavo. Manjši delež jabolk izvažamo v evropske države in države srednjega vzhoda. Naši kupci so predvsem velike trgovske verige in specializirani veletrgovci s sadjem in zelenjavo. Pomemben del prodaje je tudi preko lastne trgovine Evrosad Tržnica in njene distribucije, s katerima dosežemo še večje število zadovoljnih strank, ki cenijo svežino in kakovost naših pridelkov.

JUTRI

Popoln užitek terja vrhunsko sadje in zelenjavo, ki ga lahko vzgojimo le s pomočjo najnovejših tehnoloških inovacij. Tako vsako leto vlagamo v nove nasade z mrežami proti toči in namakalne sisteme. S tem zaščitimo plodove in zagotovimo večjo kakovost sadja in zelenjave ter konstantno prisotnost na trgu. Vlaganja v nove nasade in kmetijsko mehanizacijo nam omogočajo nastop na visoko tekmovalnem evropskem trgu, boljšo učinkovitost in nižji okoljski odtis.