Pridelava

kakovostintegriranaekološka
kakovostintegriranaekološka

600

HEKTARJEV OBDELOVALNE
POVRŠINE

250

sončnih
dni na
leto

22.000

TON sadja
na leto

kaj je ekološka pridelava

Jabolka pridelujemo ob popolni opustitvi uporabe sintetičnokemičnih snovi. Ob tem pa zelo intenzivno skrbimo za zdravje rastlin ter kakovost pridelka. Takšno pridelovanje je zaradi izjemno velikega števila 'škodljivih organizmov' (ta izraz uporabljamo bolj pogojno, saj so 'škodljivi' le zato, kerimajo drugačne interese od naših – lahko bi rekli, da sadna drevesa in sadjepač potrebujejo za svoj življenjski cikel) dokaj tvegano početje.

PROIZVODNJA

Pripravki, ki so nam na voljo za ohranjanje zdravja rastlin v ekološkem pridelovanju so izključno naravne (ali naravim enake) snovi – praviloma manj učinkovite in bolj kratko delujoče od sintetično kemičnih. To seveda poslabša naše pridelovalne rezulate: pridelek je količinsko manjši, delež plodov, ki doseže vse standarde za prodajo kot sveže namizno sadje je manjši, delež plodov primernih za predelavo se občutno poveča.

Ob tem moramo številne prej kemično izvedene ukrepe izvesti strojno ali ročno – to še dodatno podraži pridelavo. Ob tveganju in dodatnih vlaganjih smo ponosni, da imamo v svoji oskrbi in lasti več kot 100 ha sadovnjakov oskrbovanih po ekoloških standardih in smo seveda daleč največji pridelovalec ekoloških jabolk v Sloveniji pa tudi eden večjih v Evropi. Vse to zato, da vam lahko ponudimo ekološko pridelano sveže ali pa predelano sadje.

zakaj ekološko

Svet okoli nas in mi se neprestano spreminjamo. Prilagajanje je ključ do uspeha, spoznanja o tem kako ranljivi smo sami in kako ranljiva so naravna ravnovesja pa spreminjajo naša ravnanja – nadaljnji razvoj okolju prijaznega integriranega pridelovanja sadja in odločno uvajanje ekološke pridelave jabolk so naš prispevek k potrebnim spremembam.